Muizen in een huurhuis, wat moet de woningbouw doen en wat moet de huurder doen?

Deel dit bericht op Pinterest:

Share on pinterest
muizen in een huurhuis

Over welke vorm van ongedierte ik ook schrijf, altijd komt de vraag naar voren wie verantwoordelijk is voor ongedierte in een huurhuis: de huurder, de verhuurder of de woningbouw. In dit artikel ga ik dieper op de vraag in waar de verantwoordelijkheid van de huurder eindigt en waar die van de verhuurder van woningbouw begint.

In tegenstelling tot veel andere vormen van ongedierte, zijn muizen vaak ernstiger voor zowel de huurder als de verhuurder omdat er sprake kan zijn van wezenlijke schade aan de woning.

Als je een huis huurt en je hebt last van muizen, dan vraag je je misschien af wat je zelf verplicht bent om te doen en wat de precies de verantwoordelijkheid is van de verhuurder of de woningbouw. Naast de vraag wat jij en wat je verhuurder moet doen, bestaat de vraag wie voor de kosten opdraait.

In dit artikel ga ik in op al deze vragen en leg ik je precies uit wat jij zelf moet doen en wanneer je de verhuurder of woningbouw in moet schakelen.

Muizen zijn een probleem voor zowel de huurder als de verhuurder

Ongedierte zoals muizen kunnen flink vervelend zijn voor huurders van woningen. Ze kunnen het woongenot flink aantasten, onveilige- of onhygiënische situaties opleveren en spullen beschadigen. Muizen in huis, ook al is het een huurhuis is erg vervelend!

Maar ook voor verhuurders zijn muizen in een huurhuis ontzettend vervelend. Muizen kunnen door muren, bekabeling en leiding stukmaken. De urine van muizen kan vloeren en plafonds beschadigen. Muizen kunnen zelfs de gezondheid van de huurder aantasten en dan kan de verhuurder nog aansprakelijk zijn ook.

Tip! Wil je nu direct zelf je verantwoordelijkheid nemen en zelf iets tegen de muizen in je woning doen. Al was het maar om jezelf juridisch in te dekken en wat tijd de winnen totdat de verhuurder in actie komt? Klik hier om het aanbod van muizenbestrijdingsmiddelen op bol.com te bekijken of zie dit product van HG:

Ten slotte is er ook nog eens een verschil tussen grote woningbouwverenigingen en (particuliere) verhuurders. Een grote woningbouw zal veel makkelijker, goedkoper en sneller kunnen schakelen om een muizenprobleem aan te pakken dan een kleine particuliere verhuurder.

Al met al is een muizenprobleem voor alle betrokkenen erg vervelend en het is dan ook zaak om er samen uit te komen. Het beste is als alle betrokken partijen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en het maximale doen dat binnen hun verantwoordelijkheid en invloedssfeer ligt.

Wanneer is de verhuurder of de woningbouw aansprakelijk bij een muizenprobleem

Kort en bondig gezegd is de verhuurder aansprakelijk voor muizen in de woning als de muizen het gevolg zijn van een tekortkoming waar de verhuurder voor verantwoordelijk is. Dat klinkt misschien iets wollig, dus ik zal dat hieronder duidelijker uiteen proberen te zetten.

De huurder is in ieder geval verantwoordelijk voor het bestrijden van de muizen in huis wanneer:

 • er reparaties aan het huurhuis nodig zijn nodig om te voorkomen dat muizen binnen kunnen komen.
 • de muizenplaag zo erg is dat de huurwoning niet op een normale manier door de huurder kan worden bewoond.
 • de verhuurder contractueel gebonden is om de muizen te bestrijden.
 • de plaag al bestond voordat de woning door de huurder werd gehuurd.

Het bovenstaande betekent, simpel gezegd, dat je huisbaas zaken moet (laten) repareren zoals gaten en scheuren in buitenmuren, buizen, afvoeren, leiding, deuren of ramen en andere plekken waar muizen toegang tot het huis kunnen krijgen.

Hoe slechter het onderhoud van de woning door de verhuurder, hoe eerder je als huurder er vanuit kunt gaan dat de verhuurder voor het muizenprobleem in de huurwoning op moet draaien.
Hoe slechter het onderhoud van de woning door de verhuurder, hoe eerder je als huurder er vanuit kunt gaan dat de verhuurder voor het muizenprobleem in de huurwoning op moet draaien.

Wat mag je qua muizenbestrijding van een goed verhuurder verwachten?

Mocht de woning op enig moment zo onveilig of onbewoonbaar worden dat je als huurder er niet langer in kan wonen, dan zal de verhuurder actie moeten ondernemen om de muizen te bestrijden.

Datzelfde geldt als het muizenprobleem tot gevolg heeft dat het muizenprobleem schade toebrengt aan je gezondheid. Ook dan is bijzondere actie van je verhuurder of van de woningbouw vereist.

Wat mag je concreet van de verhuurder verwachten?

 • Dat de verhuurder zelf zorgt voor reparatie aan alle punten aan het huis waar muizen door naar binnen kunnen komen of iemand daarvoor inschakelt.
 • Wanneer het huis of de situatie zo ernstig is dat je er niet kunt wonen, dat de verhuurder zorgt voor tijdelijke woonruimte.
 • Ook als je door de werkzaamheden aan het huurhuis de woning tijdelijk moet verlaten, moet de verhuurder of de woningbouw zorgen voor vervangende woonruimte.

Trouwens, ik heb het steeds over de woning en het huis, maar datzelfde geldt ook voor de tuin of het balkon. Ook daarvan mag je van de eigenaar verwachten dat hij zich als een goed verhuurder gedraagt en de tekortkomingen die voor zijn rekening komen netjes oppakt.

Wanneer is de huurder verantwoordelijk voor de muizen in huis?

Als huurder moet je “je gedragen zoals het een goed huurder betaamt”. Eenvoudig gezegd betekent dat in deze situatie dat je niets doet waardoor je muizen in de woning krijgt en wanneer dat wel gebeurt dat je je zo goed mogelijk inspant om de muizen te bestrijden.

Waar dat nu eigenlijk om neer komt, verschilt per situatie. Hieronder tref je een aantal vuistregels waaraan je je als huurder van een huis aan moet houden om een muizenplaag te voorkomen of te bestrijden:

 • Je mag niets doen dat zorgt voor het aantrekken van muizen, zoals voedsel achterlaten of afval weggooien.
 • Het huurhuis zelf en alles dat daarbij hoort, zoals de tuin en het balkon, moet je regelmatig schoonmaken.
 • Wanneer het iets is dat je niet zelf kan, mag of moet doen om de muizen tegen te gaan, dan moet je zo snel mogelijk de verhuurder of woningbouw inschakelen.
 • Zelfs het gewoon gebruik van de woning kan voor slijtage zorgen. Soms kan dat tot gevolg hebben dat muizen binnen kunnen komen. Denk daarbij aan kapot hang- en sluitwerk. Twijfel je over wie verantwoordelijk is voor de slijtage of voor de eventuele muizen? Sla dan je contract erop na!

Wat zou je als huurder zelf kunnen doen tegen muizen in je huurwoning?

Ten slotte is het goed om te vermelden dat je als huurder van een woning vrij gemakkelijk en met lage kosten veel kan doen om muizen tegen te gaan. Denk hierbij aan het plaatsen van muizenvallen of het gebruik van gif.

Natuurlijk, wanneer er sprake is van muizen in een huurhuis is dat nooit fijn en wil je het liefst dat de huurder het probleem direct oppakt. Maar soms is het gewoon beter om zelf even een paar muizenvallen te kopen en die te plaatsen.

In het verlengde daarvan, nog even het volgende, en dat is erg belangrijk om te houden! Ook wanneer de huisbaas of woningbouwvereniging verantwoordelijk is om het probleem op te lossen, denk aan de situatie van een gat in een muur waar muizen doorheen kunnen, ook dan ben jij mede verantwoordelijk om het probleem binnen de perken te houden.

Je mag nooit zomaar achteroverleunen en het probleem erger laten worden. Ook jij hebt dan de plicht om de muizen te bestrijden en het probleem zo klein mogelijk tot houden totdat de verhuurder actie onderneemt. Woon jij in een woonhuis en heb je last van muizen? Klik op deze link om bij bol.com een paar muizenvallen te bestellen en doe in ieder geval wat je zelf kan doen om de muizen tegen te gaan.

Zie hieronder een voorbeeld van een goede muizenval:

Kan de gemeente helpen bij muizen in een huurwoning?

Advies inwinnen bij de gemeente is altijd goed, maar bij muizen in een huurwoning zal je vaak naar de woningbouw of je verhuurder worden doorverwezen.
Advies inwinnen bij de gemeente is altijd goed, maar bij muizen in een huurwoning zal je vaak naar de woningbouw of je verhuurder worden doorverwezen.

De gemeente is niet verplicht om te helpen bij het bestrijden van muizen in huurwoningen van particuliere verhuurders of woningbouwverenigingen. Het kan zijn dat jouw specifieke gemeente hulp verleent tegen muizen in huis, maar het beste is dan om even met jou gemeente te bellen.

Meestal zal je dan van de gemeente te horen krijgen dat zij alleen helpen tegen overlast van muizen in de openbare ruimte en niet in huizen. Maar zelfs dan vormen muizen vaak een uitzondering en zal de gemeente ze niet (helpen) bestrijden. De gemeente Den Haag is daar een voorbeeld van.

Hoe dan ook, wil je om wat voor reden de gemeente bij het bestrijden van muizen betrekken, dan raad ik je aan even rechtstreeks met de gemeente te bellen, maar in het achterhoofd te houden dat je zeer waarschijnlijk bot zult vangen.

Duiden muizen in een huurhuis op gebrekkig onderhoud door de verhuurder?

Wanneer jij iedere maand netjes de huur betaalt, dan is het extra vervelend wanneer je op enig moment geconfronteerd wordt met muizen in huis. Dat kan onbegrip en frustratie veroorzaken en dan kan je al gauw het gevoel bekruipen dat de woning niet goed door de verhuurder of woningbouw wordt onderhouden.

Omgekeerd kan de verhuurder die door een huurder wordt gebeld met de melding dat er muizen in de woning zitten de gedachte krijgen van “niet zeuren en doe er wat aan”. De waarheid ligt vaak ergens in het midden.

Ik krijg vaak mails met vragen over hoe het zit met huurders en ongedierte: “de verhuurder moet dit doen, maar dat doet niet” of “als de verhuurder nu dat had gedaan, dan had ik dit probleem niet”.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat je bij een probleem als muizen in een huurhuis niet direct de conclusie moet trekken dat het aan de verhuurder ligt. Vaker dan niet komen de muizen af op voedsel of vocht. En meestal heb jij dat zelf in de hand.

Alvorens je besluit je verhuurder op te bellen, zorg dat jij zelf alles hebt gedaan wat er van jou mag worden verwacht:

 • Is alles netjes en schoon opgeruimd?
 • Zorg je dat afval niet makkelijk door muizen te bereiken is?
 • Laat je niet de hele dag en nacht je ramen of deuren open staan?
 • Heb je muizenvallen geplaatst?

Doe wat jij kunt doen om zelf een muizenprobleem op te lossen en klik hier om op bol.com een pakketje aan moderne muizenvallen te bestellen, of bekijk het aanbod hieronder:

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van muizenbestrijding, de huurder of de verguurder?

Dit is een ingewikkelde vraag waarop ik helaas geen pasklaar antwoord op kan formuleren. In hoofdlijnen is het als volgt: zijn de muizen het gevolg van handelen (of juist niet-handelen) door de verhuurder, dan moet hij de kosten betalen.

Maar, dat geldt ook andersom: zijn de muizen in de woning het gevolg van iets dat jij als huurder wel of juist niet hebt gedaan, dan draag jij zelf de kosten daarvoor.

En om het nog eens veel ingewikkelder te maken, heb je ook nog eens de variant dat de verhuurder opdraait voor de kosten van het herstellen van een gebrek aan de woning, maar dat de huurder opdraait voor de daadwerkelijke kosten van de muizenbestrijding.

Dit laatste is bijvoorbeeld het geval waarin er een gat in de muur zit waar muizen doorheen kunnen, maar jij pas maanden later de verhuurder inschakelt om het te dichten. Dan heeft de verhuurder het gat niet kunnen dichten en zit het huis vol met muizen door jouw laksheid.

Dat zijn dus enkele voorbeelden van wat er zou kunnen spelen. Je bent van harte welkom om hieronder in de berichten een schets van jouw persoonlijke situatie achter te laten, zodat iemand daar persoonlijk advies op kan geven.

Wat je ook doet, en vooral om jezelf en eventuele aansprakelijkheid van kosten te voorkomen, raad ik je van harte aan om in ieder geval iets te doen! Bekijk het aanbod van moderne muizenvallen op bol.com en je zal zien dat ze helemaal niet duur hoeven te zijn.

Huurders en verhuurders van woningen hebben een gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van muizen

Muizen in een huurhuis is voor de huurder en de verhuurder niet leuk, maar probeer er altijd samen uit te komen en vergeet niet dat jij hoe dan ook een eigen verantwoordelijkheid hebt in deze kwestie.
Muizen in een huurhuis is voor de huurder en de verhuurder niet leuk, maar probeer er altijd samen uit te komen en vergeet niet dat jij hoe dan ook een eigen verantwoordelijkheid hebt in deze kwestie.

Verhuurders hebben een contractuele verplichting om ervoor te zorgen dat een woning in een geschikte staat voor bewoning is en blijft. Daar hoort vanzelfsprekend bij dat de woning niet vol mag zitten met muizen en dat de verhuurder in ieder geval alles dat hij kan en mag doen om dat te voorkomen ook daadwerkelijk doet.

Huurders zijn verantwoordelijk om het gehuurde zo netjes mogelijk te gebruiken zodat zij een muizenplaag niet uitlokken of (mede) tot stand brengen.

Een huisbaas kan bakken met geld uitgeven aan het onderhoud en ongediertebestrijding, maar als een huurder het pand niet schoonhoudt, zal je toch last krijgen van muizen in je huurhuis.

Kortom: zowel huurder als verhuurder moeten samenwerken om een huurhuis zo goed bewoonbaar en vrij van muizen te houden.

Wat als je er niet met de verhuurder of woningbouw uitkomt?

Uiteraard kan het voorkomen dat je om wat voor reden dan ook last krijgt van muizen in huis en het er met de verhuurder of woningbouw niet uitkomt wie dat op moet lossen, waar het aan ligt of wie de kosten draagt. Je hebt dan een aantal mogelijkheden die ik hieronder zal benoemen.

Maar eerst wil ik je -voordat je allerhande fratsen uit gaat halen- op het hart drukken om zelf ook het nodige tegen de muizen in huis kan doen. Klik hier om muizenvallen op bol.com aan te schaffen, het zal je verbazen hoe goed ze werken!

Wat kan je doen als je er niet met je verhuurder of de woningbouw uit komt?

 • Schakel juridisch advies in om te kijken wat je kunt doen om je verhuurder te dwingen het muizenprobleem in je huurwoning aan te pakken. Heb je een rechtsbijstandsverzekering, bel die dan op voor advies.
 • Stuur een aangetekend schrijven naar je verhuurder en stel hem in gebreke bij het nakomen van de huurovereenkomst. Je kunt daarbij zelfs schade vorderen in de vorm van gederfd huurgenot.
 • Vaak helpt het om de verhuurder of de woningbouw in het publiek te confronteren met de lakse houding ten aanzien van de muizen in je woning. Denk daarbij aan het plaatsen van foto’s op sociale media of het achterlaten van een negatieve beoordeling.
 • Uiteraard heb je nog wat juridische middeltjes zoals het zelf inschakelen van een ongediertebestrijder en de kosten daarvan op je verhuurder in rekening brengen of zelfs verrekenen met de huur. Let wel dat dit vaak voor nog meer onenigheid kan zorgen.

En tenslotte kan je zelf van alles doen om muizen in huis te bestrijden. Wist je dat je eenvoudig met staalwol gaten kunt dichten zodat muizen er niet doorheen kunnen? Lees mijn artikel daarover voor meer informatie. Of misschien heb je wel in je dak of dakgoten muizen die je wilt bestrijden? Ook daar heb ik tips voor!

Ervaringen

Woon jij, of heb jij in een huurhuis gewoond, met muizenproblemen? Hoe is dat afgelopen tussen jou en de verhuurder? Heb je het probleem zelf aan moeten pakken, of heeft de verhuurder voor de muizenbestrijding gezorgd? Deel je ervaringen in de reacties zodat we ervan kunnen leren.

Zit je nu zelf in een geschil met de woningbouw over muizen of weet je even niet wat je volgende stap is ten aanzien van je verhuurder? Laat hieronder een berichtje achter en we helpen je maar al te graag in de goede richting!

Inhoud artikel

Dit artikel is geschreven door

Share on pinterest

13 gedachten over “Muizen in een huurhuis, wat moet de woningbouw doen en wat moet de huurder doen?”

 1. Ik woon sinds kort in mijn woning op de 2e verdieping, de woning stond helemaal leeg en heb niks van rare gaten kunnen vinden. Laatst had een andere buurvrouw al eens gezegd dat niet alleen onze flat last heeft van muizen maar die tegenover ons ook. Maar de onderbuurvrouw heeft niks gemeld hierover en alleen wat uien neer gelegd. Nu met het warme weer op de bank geslapen te hebben werd ik vannacht wakker ik hoorde iets over het laminaat kruipen, de nagels waren duidelijk hoorbaar. En het zat achter mijn tv. Ik durfde niet direct te kijken later was het geluid ook weg. Geen keutels gezien. Wel een klein vrij stukje onder mijn laminaat. De flat heeft ongeveer 75 bewoners en aan de overkant meer. Als ik iets wil doen moet ik dat niet alleen doen lijkt mij.

  Beantwoorden
 2. Hoi ik woon in eengezinswoning die ik huur. Nu zitten er onder mijn huis muizen en heb ze dus ook binnen ik heb alle kieren dicht gemaakt gif gestrooid en ben eigenlijk super schoon in huis nu heeft de woning bouw 2 jaar geleden hier de vloeren vervangen en de kruip ruimtes dicht gemaakt door de vloer erover heen te leggen ik kan dus nu niet meer onder de wining komen en hoor daar dus de muizen piepen en knagen ze proberen om binnen te komen. Wie is daar dan verandwoordelijk voor? De woningbouw of ik zelf? Ik word zo langzamerhand helemaal gek van het idee en geluid.

  Beantwoorden
  • Beste Sandra,

   De vraag wie verantwoordelijk is voor een muizenprobleem in een huurhuis is altijd lastig. En vaak ook niet zo makkelijk om te zeggen zonder de hele situatie te kennen.

   Ik zou beginnen door het probleem te melden bij de woningbouw. Leg ze het verhaal uit en geef aan dat je last hebt van muizen en er zelf niet bij kan. Wellicht is dat al voldoende voor ze om met jouw probleem aan de slag te gaan. Wil de woningbouw geen actie nemen, dan kan je altijd nog stappen nemen. Maar dat is het begin.

   Succes!

   Groetjes,
   Peter

   Beantwoorden
 3. SINDS ENKELE WEKEN, STEEDS MEER LAST VAN MUIZEN EN HUN UITWERPSELEN. iK HEB EEB GOED POETSVROUW, 1 X PER WEEK. STOFZUIGEN, DWEILEN ETC.
  NU IK SINDS KORT VOOREREIDINGEN TREF OM TE VERHUIZEN, IS HET WAANZINNIG, HOE DIE BEESTEN NOTABENE IN MIJN DOZEN MET BOEKEN BEZIG ZIJN. MOEST AL DOZEN WEG DOEN EN OOK BOEKEN. VOOR DE MUIZEN IS NIETS TE ETEN. NERGENS LIGT IETS VAN VOEDSEL. DUS ZE WILLEN ALLEEN MIJN DOZEN MET BOEKEN. AAN DE GEVELS HET HUIS IS VAN BUITEN NOOIT IETS GEDAAN. ZIE SPLETEN EN KIEREN. DIE BEESTEN KOMEN VANUIT DE KRUIPRUIMTE EN VAN BUITEN. IK HEB ER AL MELDING VAN GEDAAN, MAAR NOG GEEN REAKTIE. iK VERHUIS WEL OVER 2 WEKEN. HOOP GEEN MUIS MEE TE VERHUIZEN……WAT TE DOEN ?

  Beantwoorden
  • Beste m.VAN DIJCK,

   Jeetje wat vervelend! Gelukkig dat je daar snel weg bent.

   Het vervelend is dat de muizen kennelijk gemakkelijk naar binnen kunnen. Iets aan de muizenplaag doen is dan ook dweilen met de kraan open. Voor jou is nu belangrijk dat de muizen niet met je meeverhuizen. Ik zou het volgende doen:

   Plaats de verhuisdozen naar een kant van de kamer. VOOR je volle verhuisdozen, plaats een of twee lege dozen met wat kranten erin. Plaats aan de hele andere kant van de kamer / het huis een schaaltje met wat nootjes.

   Hiermee zorg je ervoor dat de muizen op de nootjes afkomen, of afkomen op jou lege dozen met de kranten en van je volle dozen afblijven. Dit is slecht advies om van een muizenprobleem af te komen, maar omdat je toch gaat verhuizen is dit de beste manier om ervoor te zorgen dat die beesten je volle verhuisdozen met rust laten.

   Succes met de verhuizing!

   Groetjes,
   Peter

   Beantwoorden
 4. ik heb tot 31 mei 2021 in een huurwoning gewoond.
  Ongelofelijk maar waar !!!!!!!!!!!!!!
  Heb op een paar uur via muizenvallen ongeveer 20 muizen gevangen.
  Buurman had ook last van muizenplaag. Huisbaas gaf geen gevolg. Buiten muizenplaag nog tal van klachten. Huisbaas enkel interesse voor innen van huur. H u i s je s m e l k e r !!!!!!!

  Beantwoorden
 5. Beste Peter,

  vandaag kreeg ik van een huurder een mailtje dat ie last heeft van muizen en dat ie wil dat ik het als verhuurder oplos.
  Ik heb geen enkele muis gezien en ik zou graag willen weten wat ik nu moet doen.
  Wil best als verhuurder gaten en kieren dicht maken maar zou wel eerst advies willen krijgen welke gaten en kieren en op welke manier.
  Kun jij daarin helpen en/of adviseren?

  Hoor graag van je.

  MVG Randy

  Beantwoorden
  • Beste Randy,

   Als verhuurder zou ik het zekere voor het onzekere nemen en gehoor geven aan de oproep van de huurder. Dat is immers voor jouw onroerend goed ook het beste.

   Welke gaten en kieren? Wat muizen betreft zijn dat alle gaten en kieren die groter zijn dan 1cm. Bij ramen en deuren kun je denken aan het plaatsen van tochtstrips. Voor grotere openingen, zoals in het geval van scheuren in een muur, adviseer ik altijd om het gat te vullen met wat staalwol en het dan te dichten met een gatenvuller of cement.

   Hopelijk heb je hier iets aan, en anders hoor ik het wel!

   Groetjes,
   Peter

   Beantwoorden
 6. Beste Peter,

  gisteren heb ik een reactie geplaatst die nu verwijdert is. Kun je aangeven wat daar de reden van is?
  Of is dat per ongeluk gedaan? Heb namelijk een vraag gesteld waarvan ik hoopte dat je me daarmee zou kunnen helpen.
  Hoor graag van je.

  Met vriendelijke groet,

  Randy

  Beantwoorden

Plaats een reactie